BOB (Berner Oberland-Bahnen / Berner Oberland Railways)


Persmededeling: Echo von Grindelwald vom 21.06.2002: BOB Fährt mit neuem Design
"Vandaag kunnen wij U een echte primeur aanbieden", zei Walter Steuri, directievoorzitter van de Berner Oberland Bahnen, de nieuwsgierigheid van de aandeelhouders opwekkend. "In aansluiting op de aandeelhoudervergadering kunt U een motorwagen in het nieuwe BOB design bewonderen". Men vroeg zich al geruime tijd af, of de vakantiegangers in het bruin-beige hun vakantie beginnen moesten. De 27-jarige Rosmarie Winkler, haar vader werkt bij de BOB, heeft de nieuwe huisstijl ontworpen. Zij heeft de kenmerkende kleuren uit het landschap gebruikt. Het blauw van de meren, beken en gletsjers en het geel van het licht. Zo wordt de BOB een frisse, markante uiststraling gegeven. Getekend door Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch 

Opmerking Peter Klarenbeek: De huisstijl doet erg denken aan de NS IC-kleuren geïntroduceerd in 1970!

Pressemeldung: Echo von Grindelwald vom 21.06.2002: BOB Fährt mit neuem Design
"Wir können Ihnen heute einen echten Primeur bieten", spannte Walter Steuri, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Berner Oberland Bahnen (BOB), die Aktionäre auf die Folter. "Im Anschluss an die Generalversammlung können Sie einen Triebwagen im neuen Design der BOB besichtigen". Man habe sich schon länger gefragt, ob der Ferienbeginn für die Gäste braun-beige beginnen müsse. Die 27 jährige Rosmarie Winkler, ihr Vater arbeitet bei den BOB, hat das neue Design gestaltet. Sie hat die bestimmenden Farben der Landschaft aufgenommen. Das Blau der Seen, Flüsse und Gletscher und das Gelb des Lichtes.
So wurde der Bahn ein frischer markanter Auftritt verpasst. BOB Pendel Bdt 401 + BOB B 261 + BOB AB 215 + BOB A 181 + BOB ABeh 4.4 (Grindelwald). Gezeichnet worden durch Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch ).

Bemerkung von Peter Klarenbeek: Das neue Design erinnert stark an die NS IC-Farben, die 1970 eingeführt wurden!

Press release: Echo von Grindelwald vom 21.06.2002: BOB Fährt mit neuem Design
"Today we offer you something new", said Walter Steuri, CEO of the Berner Oberland Bahnen, the arousing the curiosity of the shareholders. "Following the shareholdersmeeting you can see a EMU in the new BOB design". There was already some doubt, wether the holidayguests should start their holiday in brown-beige. The 27-year old Rosmarie Winkler, her father works for the BOB, made the new design. She used the distinctive colours of the landscape. The blue of the lakes, brooks and glaciers and the yellow of the light. The BOB was thus given a fresh, striking appearance. Drawn by Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch ).

Note Peter Klarenbeek: This design reminds me of the NS IC colours introduced in 1970!


ABt


Nieuwe lagevloer gelede stuurstandrijtuig ABt. Getekend door Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch 

Neue Niederflur-Gelenksteuerwagen ABt. Gezeichnet von Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch ).

New low-floor articulated driving trailer ABt. Drawn by Christian Bohren (e-mail: christian.bohren@bluewin.ch ).


Motorwagens uit de BOB ABeh 4/4 304-308 serie in de toestand voor de revisie.

Triebwagen der BOB Reihe ABeh 4/4 304-308 im Originalzustand.

BOB motorcoaches series ABeh 4/4 304-308 before revision.


Motorwagens uit de BOB ABeh 4/4 304-308 serie in de toestand na revisie. Als eerste werd de 306 gereviseerd.

Triebwagen der BOB Reihe ABeh 4/4 304-308 im  Zustand nach der Überholung. Die 306 würde als erste überholt.

BOB motorcoaches series ABeh 4/4 304-308 after revision. The 306 was the first one that was revised.


BOB rijtuigen. Een B, AB en een B (van een nieuwer type). 

BOB Wagen. Ein B, AB und ein B (neuer Typ). 

BOB coaches. A B, AB and B (of a newer type).


BAM (Bière - Apples - Morges)


BAM Ge 4/4. Deze locomotief is constructief gelijk aan de Ge 4/4III van de RhB. Het grote verschil is dat deze e-locs als extra voorzien zijn van UIC spoorweg stoot- en trekwerk. Hiermee kunnen normaalsporige goederenwagens op rolbokken direct aan de loc worden vastgekoppeld en beremd worden. Deze e-loc is gebaseerd op de RhB Ge 4/4III van Nikolaus Mohr ( http://www.nimoweb.de  ).

BAM Ge 4/4. Diese Lokomotive ist gleicht der Ge 4/4III der RhB. Größte Unterschied ist, daß diese Lokomotiven UIC Kupplungen haben, damit normalspurige Güterwagen auf Rollböcken direkt mit der Lokomotive gekuppelt und gebremst werden können. Diese E-Lok basiert auf der RhB Ge 4/4III von Nikolaus Mohr ( http://www.nimoweb.de  ).

BAM Ge 4/4. This locomotief is of the same construction as the RhB Ge 4/4III . The main difference, however, is the provision of UIC couplers. This allows to couple normalgauge freightcars (loaded on small metregauge bogies) with the e-loc and to brake them. This drawing is based on Nikolaus Mohr's RhB Ge 4/4III ( http://www.nimoweb.de  ).


BAM rijtuig. Dit rijtuig is gebaseerd op het FO rijtuig van Nikolaus Mohr ( http://www.nimoweb.de  ).

BAM Wagen. Diese Wagen basieren auf den FO Wagen von Nikolaus Mohr ( http://www.nimoweb.de  ).

BAM coach. This coach is based on  Nikolaus Mohr's FO coach ( http://www.nimoweb.de  ).


BAM Ge 4/4 met goederentrein op rolbokken. De goederenwagens komen uit MM's screensaver.

BAM Ge4/4 mit Güterwagen auf Rollböcken. Die Güterwagen stammen vom MM's Bildschirmschoner.

BAM Ge 4/4 with freighttrain on loaded on small metregauge bogies (how do call those things in english ??). The freightcarriages are from MM's screensaver.


BAM Be 4/4 + Bt. 


De Be 4/4 van de BAM is ook geschikt voor het trekken van normaalsporige goederenwagens op rolbokken. De goederenwagens komen uit de SBB screensaver van M. Meyer.

Der Be 4/4 der BAM ist für den Rollbockverkehr gedacht. Die Güterwagen stammen vom MM's SBB Bildschirmschoner.

BAM's Be 4/4 is capable of pulling normalgauge freightcarriages loaded on small metregauge bogies. The freightcarriages are from the SBB screensaver of M. Meyer.


Yverdon - Sainte Croix


Gezamenlijk met de BAM kocht de YStC deze Be 4/4 met Bt van het zelfde type.

Zusammen mit der BAM haben YStC BE 4/4 und Bt vom gleichen Typ gekauft.

Together with the BAM the YStC bought these Be 4/4 and Bt of the same type.


MOB (Montreux Oberland Bernois)


MOB Panoramic Express met GDe 4/4 eloc. 

MOB Panorama Express mit E-Lok GDe 4/4 . 

MOB Panoramic Express with GDe 4/4 eloc.


De GDe 4/4 is speciaal ontworpen voor het trekken van goederenwagens op rolbokken. De goederenwagens komen uit de SBB screensaver van M. Meyer.

Der GDe 4/4 ist speziell entworfen für den Rollbockverkehr gedacht. Die Güterwagen stammen vom MM's SBB Bildschirmschoner.

The GDe 4/4 is especially designed to pull freightcarriages loaded on small metregauge bogies. The freightcarriages are from the SBB screensaver of M. Meyer.


De Super Panoramicexpress van de MOB met twee BDe 4/4.

Der Super Panoramaexpress der MOB mit zwei BDe 4/4.

The Super Panoramicexpress of the MOB with two BDe 4/4.


TPC (Transports Public du Chablais SA)

De Transports Public du Chablais SA, met vestigingsplaats Aigle, zijn door een fusie van vier regionale vervoersondernemingen in 1999 ontstaan. Bij de fusie waren betrokken: Aigle - Leysin (AL, opgericht 1900), Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC, opgericht 1907), Aigle - Sépey - Diablerets (ASD, opgericht 1913) und Bex - Villars - Bretaye (BVB, opgericht 1898). Voor de fusie werd door de vier ondernemingen al nauw samengewerkt, sinds 1975 vormen ze een exploitatiegemeenschap en voerden een gezamenlijke administratie. Citaat uit Schweizer Eisenbahn Revue 1/2002.

Die Transports Public du Chablais SA, deren Domizil sich in Aigle befindet, sind 1999 durch die Fusion von vier regionalen Transportunternehmen entstanden. An dieser Fusion beteiligt waren: Aigle - Leysin (AL, gegründet 1900), Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC, gegründet 1907), Aigle - Sépey - Diablerets (ASD, gegründet 1913) und Bex - Villars - Bretaye (BVB, gegründet 1898). Vor der Fusion arbeiteten die vier Gesellschaften schon seit 1975 mit einer Betriebsgemeinschaft und einer gemeinsamen Verwaltung sehr eng zusammen. Zitat aus Schweizer Eisenbahn Revue 1/2002.

The Transports Public du Chablais SA, with domicile Aigle, are created through the merger of four regional transportcompanies in 1999. The four companies which merged are: Aigle - Leysin (AL, established 1900), Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC, established 1907), Aigle - Sépey - Diablerets (ASD, established 1913) und Bex - Villars - Bretaye (BVB, established 1898). Prior to the merger the four companies worked already together, they formed a service-community and had a common administration. Quotation from Schweizer Eisenbahn Revue 1/2002.

Company AL AOMC ASD BVB
Opened 1900 and 1916 1907 and 1908 1913 and 1914 1900,1906 and 1913
Total lenght 6,2 km 23,1 km 22,4 km 17,1 km
Lenght rack-and-pinion 5,2 km 3,7 km -- 9,3 km
Max. gradient 230 135 60 200
Rack-and-pinionsystem Abt Strub -- Abt
Voltage 1500 V= 850 - 900 V= 1550 V= 750 V=

TPC: AL (Aigle - Leysin)


AL BDeh 4/4 + Bt. De constructie van deze motor- en bijwagen zijn gelijk aan de BVB uitvoering, de elektrische installatie en draaistellen verschillen echter.

AL BDeh 4/4 + Bt. Diese Triebwagen und Beiwagen sind die Gleichen wie bei der BVB , jedoch unterscheiden sich die elektrische Ausrüstung und die Drehgestelle.

AL BDeh 4/4 + Bt. These Motor- and trailercoaches are of the same construction as those of the BVB, however, the electrical equipment and bogies are different.


AL BDeh 4/4 + Bt, met het nieuwe TPC-AL logo.

AL BDeh 4/4 + Bt mit neuen TPC-AL Signet.

AL BDeh 4/4 + Bt with new TPC-AL logo.


TPC: AOMC (Aigle - Ollon - Monthey - Champéry)


AOMC BDeh 4/4 en Bt. Uitgerust met adhesie en Strub'schen Zahnradantrieb (tandstaaf aandrijving systeem Strub). Deze motor- en bijwagen maken deel uit van een familie van voertuigen gebouwd door ACMV (Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey). Alleen de motordraaistellen komen van SLM.

AOMC BDeh 4/4 und Bt. Kombinierte Adhesions- und Zahnradtriebwagen (Strub'scher Zahnradantrieb). Diesen Triebwagen und Anhänger sind Teil einer Familien von Fahrzeuge entwickelt und gebaut durch ACMV (Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey). Die Triebdrehgestelle sind gebaut durch SLM.

AOMC BDeh4/4 and Bt. Equiped with adhesion and rack-and-pinnion drive (system Strub). These motor- and trailercoaches are part of a whole series of coaches built by ACMV (Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey). The motortrucks were built by SLM.


AOMC BDeh 4/4 en Bt met het nieuwe TPC-AOMC logo.

AOMC BDeh 4/4 und Bt mit neuen TPC-AOMC Signet.

AOMC BDeh 4/4 and Bt with new TPC-AOMC logo.


 

AOMC Be 4/4 en Bt. Deze motor- en bijwagen zijn overgenomen van de voormalige Birsigtalbahn van de BLT (Baselland Transport) in 1987. Versies met het oude en het nieuwe logo. De tekeningen zijn gebaseerd op die van Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).

AOMC Be 4/4 und Bt. Diese Triebwagen und Beiwagen sind 1987 von der ehemaligen Birsigtalbahn durch die BLT (Basellandschaftliche Transportgesellschaft) übernommen worden. Variante mit alten und neuen Logo. Die Zeichnungen basieren auf denen von Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).

AOMC Be4/4 and Bt. These motorcoaches and trailers were bought from the former Birsigtalbahn of the BLT (Baselland Transport). Version with old and new logo. Pictures are based on those of  Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).


AOMC Beh 4/8 591-592. Het nieuwste treinstel van de AOMC. Geschikt voor zowel adhesie als tandradbedrijf. Ondanks de grote verschillen tussen beide lijnen (zie tabel) is het gelukt om voor beide bedrijven, op enkele details na, hetzelfde ontwerp te gebruiken! 

AOMC Beh 4/8 591-592. Das neueste Triebfahrzeuge der AOMC. Für den Betrieb auf Adhäsions- und Zahnstangestrecken geeignet. Trotz der großen Unterschiede zwischen beiden Bahnen (siehe Tabelle) ist es gelungen, bis auf wenige Details, die Selbe Konstruktion für beide Bahnen zu nutzen!

AOMC Beh 4/8 591-592. The newest EMU of the AOMC. Designed to operate on adhesion and rack-and-pinion tracks. Despite the hughe differences between both railways (see table) they succeeded, excluding some details, in using the same design for both railways!


TPC: ASD (Aigle - Sépey - Diablerets)


ASD BDe 4/4. Deze motorwagens zijn constructief  gelijk aan de AOMC uitvoering, de elektrische installatie en draaistellen verschillen echter.

ASD BDe 4/4. Die Triebwagen sind konstruktiv gleich denen der AOMC, jedoch unterscheiden sich elektrische Ausrüstung und Drehgestelle.

ASD BDe4/4. These Motorcoaches are of the same construction as those of the AOMC, however, the electrical equipment and bogies are different.


 

ASD BDe 4/4 met het nieuwe TPC-ASD logo.

ASD BDe 4/4 mit neuen TPC-ASD Logo.

ASD BDe 4/4 with new TPC-ASD logo.


 

ASD BDe 4/4 en Bt. De bijwagens zijn overgenomen van de voormalige Birsigtalbahn van de BLT (Baselland Transport) in 1987. Versies met het oude en het nieuwe logo. De tekening van de Bt is gebaseerd op die van Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).

ASD BDe 4/4 und Bt. Diese Beiwagen wurden 1987 von der ehemaligen Birsigtalbahn der BLT (Basellandschaftliche Transportgesellschaft) übernommen. Variante mit altem und neuen Logo. Die Zeichnung der Bt basiert auf der von Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).

ASD BDe4/4 and Bt. These trailers were bought from the former Birsigtalbahn of the BLT (Baselland Transport). Version with old and new logo. Picture of Bt is based on the one of  Florian Albers (e-mail: Flo.Albers@t-online.de ).


TPC: BVB (Bex - Villars - Bretaye)


BVB BDeh 4/4 + Bt. De constructie van deze motor- en bijwagen zijn gelijk aan de AL uitvoering, de elektrische installatie en draaistellen verschillen echter.

BVB BDeh 4/4 + Bt. Diesen Triebwagen und Beiwagen gleichen denen der der AL, jedoch unterscheiden sich elektrische Ausrüstung und die Drehgestelle.

BVB BDeh 4/4 + Bt. These Motor- and trailercoaches are of the same construction as those of the AL, however, the electrical equipment and bogies are different.


BVB BDeh 4/4 + Bt, met het nieuwe TPC-BVB logo.

BVB BDeh 4/4 + Bt mit neuen TPC-BVB Logo.

BVB BDeh 4/4 + Bt with new TPC-BVB logo.


AOMC Beh 4/8 591-592. Het nieuwste treinstel van de AOMC. Geschikt voor zowel adhesie als tandradbedrijf. Ondanks de grote verschillen tussen beide lijnen (zie tabel) is het gelukt om voor beide bedrijven, op enkele details na, hetzelfde ontwerp te gebruiken! 

AOMC Beh 4/8 591-592. Die neuesten Triebfahrzeuge der AOMC. Für Betrieb auf Adhäsions- und Zahnstangenstrecken. Trotz der großen Unterschieden zwischen beiden Bahnen (siehe Tabelle) ist es gelungen, bis auf wenige Details, die Selbe Konstruktion für beiden Bahnen zu verwenden!

AOMC Beh 4/8 591-592. The newest EMU of the AOMC. Designed to operate on adhesion and rack-and-pinion tracks. Despite the hughe differences between both railways (see table) they succeeded, excluding some details, in using the same design for both railways!


LEB (Lausanne - Echallens - Bercher)


LEB Be 4/8. In tegenstelling tot andere voertuigen uit deze familie is de versie van de LEB een vaste combinatie van motor- en bijwagen.

LEB Be 4/8. Im Gegensatz zur anderen Fahrzeugen dieser Familie sind die der LEB fest miteinander gekuppelt.

LEB Be 4/8. In contrast to other coaches of this family of vehicles, the LEB version is a fixed combination of motor- and trailercoach.


NStCM (Nyon - St-Cergue - Morez)


NStCM Be 4/4 en Bt. 


CMN (Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises)


CMN Be 4/4. De CMN maakt deel uit van de TRN (Transports Régionaux Neuchâtelois).

CMN Be 4/4. Die CMN ist Teil der (Transports Régionaux Neuchâtelois).

CMN Be 4/4. CMN is part of the TRN (Transports Régionaux Neuchâtelois).


GFM (Gruyère - Fribourg - Morat)


   

GFM BDe 4/4 en Bt. De motorwagen is afwijkend van de anderen: De aandrijving geschiedt met asynchrone (draaistroom) motoren en heeft een bagagedeur. Tevens is de motorwagen geschikt voor het trekken van zware goederentreinen op rolbokken. De GFM gebruikt de als marketing de namen La Gruyère en Chemins de Fer Fribourgeois. De goederenwagens komen uit MM's screensaver.

GFM BDe 4/4 und Bt. Die Triebwagen weicht folgendermaßen ab: Asynchroner Antrieb und eine Gepäcktür. Der Triebwagen ist für den schweren Rollbockverkehr konzipiert. Die GFM gebraucht die Marketingnamen La Gruyère en Chemins de Fer Fribourgeois. Die Güterwagen stammen vom MM's SBB Bildschirmschoner.

GFM BDe 4/4 en Bt. The motorcoach is different: It uses asynchronous (3 phase AC) motors and is equiped with a luggagedoor. The motorcoach is able to pull heavy freighttrains. (Normalgauge carriages on smal metregauge bogies). The GFM uses the marketingnames La Gruyère and Chemins de Fer Fribourgeois. The goodscarriages are from MM's screensaver.


De GFM GDe 4/4. Deze eloc is van hetzelfde type als de GDe4/4 van de MOB. De goederenwagens komen uit de SBB screensaver van M. Meyer.

GFM GDe 4/4. Diese Lokomotive ist vom selben Typ wie die der MOB. Die Güterwagen stammen vom MM's SBB Bildschirmschoner.

GFM GDe 4/4. This eloc is of the same type as the MOB one. The freightcarriages are from the SBB screensaver of M. Meyer.


StEB (Stansstad - Engelberg-Bahn)


StEB BCFZeh 2/4 103 (later ABFZeh 2/4 103). Deze motorwagen was een groot succes en verzorgde het grootste gedeelte van het vervoer en reed tussen de 35000 en 45000 km per jaar. Helaas is de motorwagen in 1967 afgebroken. De Stansstad - Engelberg-Bahn was een bijzondere spoorweg. Geëlekrificeerd met draaistroom  750-800 V/32 Hz (volgens latere bronnen 33⅓ Hz) en tussen Stansstad en Obermatt een typische "Überlandbahn". Pas na Obermatt kwam het echte bergtraject: Van Obermatt naar Ghärst met een steiging van 246 . De bovenleiding hing relatief laag, namelijk tussen de 4100mm en 4500 mm +BS. Op 4 oktober 1964 was de laatste rit van de StEB.

StEB BCFZeh 2/4 103 (später ABFZeh 2/4 103). Dieser Triebwagen war ein großer Erfolg und bewältigte den größten Teil des Verkehsr und fuhr zwischen 35000 und 45000 km pro Jahr. Leider ist dieser Triebwagen 1967 verschrottet worden. Die Stansstad - Engelberg-Bahn war eine ungewöhnliche Bahn - Elektrifiziert mit Drehstrom 750-800 V/32 Hz (gemäß späteren Angaben  33⅓ Hz) und war zwischen Stansstad und Obermatt ein typische "Überlandbahn". Erst nach Obermatt kam die Bergstrecke: Von Obermatt nach Ghärst mit einer Neigung von 246 . Die Fahrdraht war relatief niedrig aufgehängt, zwischen 4100mm und 4500 mm +BS. Am 4. Oktober 1964 war die letzte Fahrt der StEB.

StEB BCFZeh 2/4 103 (later ABFZeh 2/4 103). This motorcoach was a great succes and the major part of the traffic was done by this one. Yearly it travelled between 35000 and 45000 km. Unfortunately this motorcoach was demolished in 1967. The Stansstad - Engelberg-Railway was an unique one. Electrified with 3-fase AC 750-800 V/32 Hz (later sources: 33⅓ Hz) and was a typical localrailway between Stansstad and Obermatt. From Obermatt to Ghärst came the mountainouos part: A gradient of 246 . The catenary was mounted at a relatively low height between  4100 mm and 4500 mm. On Oktober 4, 1964 was the last run of the StEB 


LSE (Luzern - Stans - Engelberg-Bahn)


LSE BDeh 4/4+B+ABt. Na herelektrificatie met 15 kV/16⅔ Hz en het aanleggen van de nieuwe verbindingslijn tussen Stansstad en Hergiswil kwam op 19 december 1964 de LSE  in bedrijf. Te Hergiswil is er aansluiting op de Brünigbahn van de SBB, waardoor de LSE naar Luzern kan doorrijden.

LSE BDeh 4/4+B+ABt. Nach Re-Elektrifizerung mit 15 kV/16⅔ Hz und der Errichtug einer Verbindungsbahn zwischen Stansstad und Hergiswil wurde am 19. Dezember 1964 der Betrieb durch der LSE  aufgenommen. In Hergiswil gibt es eine Verbindung zur Brünigbahn der SBB, wodurch der LSE nach Luzern fahren kann.

LSE BDeh 4/4+B+ABt. After reelectrification with 15 kV/16⅔ Hz and the building of the line connecting Stansstad and Hergiswil the LSE began its operation on December 19, 1964. At Hergiswil is a connection with SBB's Brünigrailway, thus making it possible for the LSE to reach Luzern.


*** Alle tekeningen zijn voor privé, géén commercieel gebruik. Als je de tekeningen anders dan in de screensaver wilt gebruiken of deze wilt veranderen, stuur een e-mail s.v.p. 

*** Alle Zeichnungen sind für private, nicht kommerzielle Nutzung freigegeben . Wenn Sie diese Bilder anders, als auf Ihrem eigenen Bildschirmschoner nutzen wollen oder die Zeichnungen verändern möchten, senden Sie mir bitte vorher eine E-mail.

*** All pictures are for private, non commercial use. If you like to use them other than in the screensaver or like to modify them, please do e-mail me. 

Pagina einde / Page end