ALL (America Latina Logistica)


De enige overgebleven B12 heeft nu de ALL kleuren (America Latina Logistica). Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Die einzige übrig gebliebene B12 hat jetzt den ALL Farben (America Latina Logistica). Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

The only B12 that survived is now in the colors of ALL (America Latina Logistica). Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


ALL G-12. Drawn by Hans van der Want.


CP (Companhia Paulista de Estradas de Ferro / São Paulo Railway Company)


De V8 E-Loc van de CP, de favorietste E-Loc in Brazilië! 

Die E-Lok V8 der CP, die beliebteste Lokomotive in Brasilien!

The V8 E-Loc of the CP, the most beloved E-Loc in Brazil!


Een imposante en sierlijke eloc van de CP. Deze machine waren besteld door de Russische spoorwegen, maar de  regering van de USA verbood de export. Vijf exemplaren kwamen bij de CP terecht na omsporing van 1435 mm naar 1600 mm. Hun bijnaam luidt "Russa". Getekend door Peter Klarenbeek met draaistellen van Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 

Eine imposante und zierliche E-Lok der CP. Die Lokomotiven wurden durch die Russischen Eisenbahnen bestellt, aber die Regierung der USA sperrte der Export. Fünf Lokomotiven wurden durch der CP gekauft und von 1435 auf 1600 mm umgespurt. Sie wurden "Russa" genannt. Gezeichnet von Peter Klarenbeek mit Drehgestellen von Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 

Quite an elegant and impressive eloc of  the CP. These machine were ordered by Soviet Railways, but the US government prohibited export. Five where regauged from 1435 mm to 1600 mm and went in service by the CP. Their nickname is "Russa". Drawn by Peter Klarenbeek with bogies from Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 


CP eloc serie 350 (6350?).

CP Ellok Reihe 350 (6350?).

CP eloc series 350 (6350?).


Een BB E-Loc van de CP.

Eine BB E-Lok der CP. 

A BB E-Loc of the CP.


Een eerste klas rijtuig en een baggagewagen van de CP in orginele en express kleuren.

Ein erste Klasse-Wagen und ein Gepäckwagen der CP in Origina- und Express - LAckierung Farben.

A first class coach and a luggagecoach of the CP in original and express colours.


1st class

2nd class

mail

gilda

sleeper

restaurant

saloon

Diverse CP rijtuigen. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Einigen Cp Wagen. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

Several CP coaches. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


CPTM


CPTM ALCO RS3. Drawn by Hans van der Want


EFA (Estrada de Ferro Araraquarense)


EFA GP18. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFA GP9 with old logo. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFA rijtuigen voor 1600mm spoor:  eerste klas, tweede klas, post en restaurant. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

EFA Wagen für 1600 mm: erste Klassa, zweite Klasse, Post und Restaurant. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

EFA coaches for 1600 mm gauge: first class, second class, mail and restaurant. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFA carbon steel coaches, nicknamed “Samdu” cars. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFCB (Estrada de Ferro Central do Brasil / Central Brazilian Railway)


De V8 in de kleuren van de Central do Brasil spoorwegen.

Die V8 in den Farben der Eisenbahn Central do Brasil.

The V8 in the colours of the Central do Brasil Railway.


Dit is een tekening van een ter plaatse electrische locomotief gebouwd door de onderhoudswerkplaats van de E.F. Central do Brasil. Er werden reserveonderdelen van Metropolitan-Vickers gebruikt. De locomotief had de bijnaam Ferro do Engomar (wellicht strijkbout), door zijn merkwaardige vorm, die duidelijk afgeleid van de GG1 elocs van de Pennsylvania Railroad. 

Dei Zeichnung einer vor Ort gebauten Elektolokomotive, gebaut durch die Unterhaltswerkstätte der E.F. Central do Brasil. Ersatzteile von Metropolitan-Vickers wurden benutzt. Die Lokomotive hatte den Beinamem Ferro do Engomar (Vielleicht Bügeleisen -> Idee von Wolfgang Preusch), durch die außergewöhnliche Form, deutlich abgeleitet vom GG1 Elektrolokomotive der Pennsylvania Railroad.

This is a drawing of a home-made electric locomotive built at the E.F. Central do Brasil maintenance works, using Metropolitan-Vickers spare parts. It was nicknamed Ferro de Engomar (Iron Pressing), due to its peculiar shape - by the way, clearly inspired in the GG1 electric locomotives of the Pennsylvannia Railroad. 


BR 11 gebouwd door Siemens-Henschel, gebaseerd op de E-0003 een prototype van de latere DB BR 110. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

BR 11 gebaut worden durch Siemens-Henschel, basiert auf den E-0003 Prototyp der späteren DB BR 110. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho.

BR 11 built by Siemens-Henschel, based on E-0003, a prototype of the later German BR-110. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


Alco FA-1. Getekend door Luiz Faria de Carvalho, gebaseerd op tekening van Brian Clough.

Alco FA-1. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho basiert auf Zeichnung von Brian Clough.

Alco FA-1. Drawn by Luiz Faria de Carvalho, based on Brian Clough’s original.


EMD SD-40. Getekend door Luiz Faria de Carvalho, gebaseerd op tekening van Brian Clough.

EMD SD-40. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho basiert auf Zeichnung von Brian Clough.

EMD SD-40. Drawn by Luiz Faria de Carvalho, based on Brian Clough’s original.


1st class

restaurant

roomette

sleeper-doubleroom

mail-bagage

end

BUDD rijtuigen. Getekend door Luiz Faria de Carvalho, gebaseerd op tekening van Brian Clough.

BUDD Wagen. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho basiert auf Zeichnung von Brian Clough.

BUDD coaches. Drawn by Luiz Faria de Carvalho, based on Brian Clough’s original.


EFCB trein "Cruzeiro do Sul" met Baldwin “Pacific” 4-6-2. Reed tussen Rio de Janeiro (toenmalige hoofdstad van Brazilië) en São Paulo van 1929 tot 1950. Getekend door Luiz Faria de Carvalho, Baldwin Pacific gebaseerd op tekening van Gunther Schwindt.

EFCB Zug "Cruzeiro do Sul" mit Baldwin “Pacific” 4-6-2. Fuhr von Rio de Janeiro (damaligen Haupstadt Brasiliens) nach São Paulo zwischen 1929 und 1950. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho, Baldwin Pacific basiert auf Zeichnung von Gunther Schwindt.

EFCB train "Cruzeiro do Sul" with Baldwin “Pacific” 4-6-2. Ran from Rio de Janeiro (then capital of Brasil) to São Paulo between 1929 and 1950. Drawn by Luiz Faria de Carvalho, Baldwin Pacific based upon drawing by Gunther Schwindt.


EF Leopoldina (Estrada de Ferro Leopoldina)


Een van de 13 CC dieselhydraulische locomotiven gebouwd door de Maschinenfabrik Esslingen voor de E.F. Leopoldina in 1954. Deze locomotieven hebben een vermogen van 1900 pk en een topsnelheid van 80 km/h. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Eine der 13 CC Dieselhydraulischen Lokomotiven der E.F. Leopoldina. In 1954 gebvaut worden durch den Maschinenfabrik Esslingen. Die Lokomotiven haben ein Leistung von 1900 ps und ein maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho.

This is one of the 13 C-C diesel-hydraulic locomotives that Maschinenfabrik Esslingen, in West Germany, built for the E.F. Leopoldina in 1954. These machines had 1,900 HP of power and a maximum speed of 80 km/h. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFSJ (Estrada de Ferro Santos a Jundiaí /Santos - Jundiaí Railway)


E-loc van de EFSJ "English Electric". Dit is e-loc uit een hele familie van locomotieven: afgeleide locomotieven zijn geleverd aan de RENFE (Spanje), IR (India) en V-Line (Australië). Draaistellen van Hans van der Want. Getekend door Peter Klarenbeek. 

E-Lok der EFSJ "English Electric". Weitere Lokomotiven dieser Serie wurden fast baugleich an RENFE (Spanien), IR (Indien) und V-Line (Australien) geliefert. Drehgestelle von Hans van der Want. Gezeichnet von Peter Klarenbeek.

E-Loc of the EFSJ "English Electric". This locomotive is part of a family of locomotives: Locomotives derived from this series  were delivered to RENFE (Spain), IR (India) and V-Line (Australia). Bogies from Hans van der Want. Drawn by Peter Klarenbeek.


Een treinstel gekocht bij English Electric & Co. in 1951 voor de stoptreindienst São Paulo – Campinas onder speciale regeling tussen de EFSJ en de CP. Vanwege de relatief hoge snelheid werden ze “Gualixo” genoemd, naar de befaamde paardenrace in die tijd. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Ein Triebzug 1951 gekauft worden bei den English Electric & Co. für den Nachverkehrszüge zwischen São Paulo und Campinas. Die Züge fuhren unter spezielle Verabredung zwischen EFSJ ind CP. Wegen der relativen höhe Geschwindigkeit des Züges würden diesen “Gualixo” genannt nach einem damaligen berühmten Pfredekurs. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

An EMU acquired from English Electric & Co, in 1951,  to run commuter services on the São Paulo – Campinas ( the second largest city in São Paulo State) route, by a special agreement between EFSJ and the CP. Due its relatively high-speed it was nicknamed “Gualixo”, a famous race-horse in those days. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFS (Estrada de Ferro Sorocabana / Sorocabana Railway)


EFS (Sorocabana) eloc serie 2100.

EFS (Sorocabana) E-Lok Reihe 2100.

EFS (Sorocabana) eloc series 2100.


EFS rijtuigen voor meterspoor. Van links naar rechts: baggagewagen, 1e klas (2e klas is identiek en niet afgebeeld), restaurantrijtuig, slaapwagen en een "sleeperette" (rijtuig met ligstoelen). Twee versies van alle rijtuigen.

EFS Wagen für Meterspur. Von Links nach rechts: Gepächwagen, 1e Klasse (2e Klasse ist Identisch und nicht abgebildet), Restaurantwagen, Schlafwagen und ein "Sleeperette" (Wagen mit Liegestühlen).

EFS coaches for metregauge. From the left to the right a luggagecoach, 1st class (2nd class is identical and not shown), restaurantcoach, wagon lits (sleeping-car) and a "sleeperette" ( a coach with reclining seats). Two versions of all coaches.


EFVM (Estrada de Ferro Vitoria a Minas)


EMD B12 dieselelektrische lokomotieven, vermogen 1125 pk. Gebouwd in 1953 door EMD London Ontario. Later verkocht aan de RFFSA en ingezet op de Rio Grande do Sul lijn (voormalige VFRGS). Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

EMD B12 Diesel-elektrischen Lokomotive, P=1125 pk. Gebaut worden durch EMD London Ontario in 1953. Später verkauft worden an den RFFSA für Einsatz auf die Strecke der Rio Grande do Sul (ehemalige VFGRS). Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

EMD B12 diesel-electric locomotives, with 1125 HP, where built in 1953 at the London Ontário plants of E.M.D. in Canada. They were, later, sold to RFFSA for use in Rio Grande do Sul lines ( former VFRGS). Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


De Duitse Keauss-Maffei ML 4000 CC diesel-hydraulische lokomotief is een metersporige versie van de KL 4000 in gebruik bij de Denver & Rio Grande Railway. De E.F. Vitória a Minas kocht 16 lokomotiven, genummerd 701-706 in 1966 en 1969. Deze 4000 pk (max) / 3600 pk (continu) sterke lokomotieven waren toendertijd de sterkste op meterspoor. De Voith hydraulische transmissie met hydrodynamische remmen gaf deze "Beasts" een Vmax van 78 km/h. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Der Krauss-Maffei ML 4000 CC Dieselhydraulischen Lokomotive ist ein Meterspurversion der KL 4000, welche in Betrieb ist bei den Denver & Rio Grande Railway. Die E.F. Vitória a Minas kaufte 16 Lokomotiven, nummeriert 701-706 in 1966 und 1969. Diese 4000 pk (max)  / 2600 pk (continu) starke Lokomotiven waren damals den straksten auf Meterspur. Der Voith hydraulischen Transmission und hydrodynamischen Bremsen gab diesen "Beasts" eine Vmax von 78 km/h. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

A German Krauss-Maffei ML 4000 C-C diesel-hydraulic locomotive, a metre gauge version of the KL4000 used by Denver & Rio Grande Railway. The E.F. Vitória a Minas bought 16 locomotives of this kind, numbered from #701 to 706, in 1966 and 1969. These 4,000 HP (gross)/3,600 HP (continuous) locomotives were the most powerful units for use in metric gauge at that time. They had a Voith hydraulic transmission with hydrodynamic brake, which provided these beasts with a maximum speed of 78 km/h. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


De EMD BB40-2 is een variant van de EMD SD40-2. Aangezien de EFVM metersporig is, is er onvoldoende ruimte in de draaistellen voor de oorspronkelijke tractiemotoren. Tevens had de EFVM een beperkte maximale asdruk om een SD40-2 te gebruiken. Deze werden dus herbouwd als B+B-B+B loks met gebruikmaking van dezelfde draaistellen als van de GE BB40-8, BB40-9 en GE BB40-9W. De 6 oorspronkelijke GM D77/87 tractiemotoren zijn vervangen door 8 kleinere GM D31.  Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Der EMD BB40-2 ist ein Version des EMD SD40-2. Weil der EFVM Metersput hat, gibt es ungenügend Raum in den Drehgstelle für den ursprunglichen Traktionsmotoren. Auch hat der EFVM eine limitierte maximalen Achslast um Betrieb mit ein SD40-2 zu erlauben. Diese wurden deshalb umgebaut als B+B-B+B Loks mit benutzung der gleichen Drehgestellen der GE BB40-8, BB40-9 und GE BB40-9W. Die 6 ursprungliche GM D77/87 Traktionsmotoren sind ersetzt worden durch 8 kleinere GM D31. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

The EMD BB40-2 is a version of the EMD SD40-2. Since EFVM has metre gauge, there was no longer enough room in the trucks for the original traction motors. Also, EFVM did not have a sufficiently high load limit per axle to operate SD40-2s. Thus, they were rebuilt as B+B-B+B units, using the same trucks as the GE BB40-8, GE BB40-9 and GE BB40-9W. Six original GM D77/87 traction motors where to be changed for 8 smaller GM D31 units. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


De GE BB40-9w (Dash 9 – 40CW) B+B+B+B. Een variant van de populaire GE C40-9W locomotive. Alle 141 exemplaren zijn eigendom van de EFVM en genummerd van 1113 to 1253. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

Der GE BB40-9w (Dash 9 – 40CW) B+B+B+B. Eine Version der populäre GE C40-9W Lokomotive. Alle 141 Loks sind Eigentum der EFVM und nummeriert von 1113 bis 1253. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

The GE BB40-9w ( Dash 9 – 40CW ), with  B+B+B+B configuration for metre gauge operations. It is a version of the popular GE C40-9W locomotive. All 141 examples of this locomotive are owned by the EFVM railway and numbered 1113 to 1253. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


Old livery mail

Old livery 1st Class

Old livery 2nd Class

New livery mail

New livery 1st Class

New livery 2nd Class

EFVM rijtuigen / coaches. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


EFVM IJzerertswagens / Iron ore hoppers.  Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


FEPASA (Ferrovia Paulista SA / Railways of São Paulo)


Metersporige E-loc van de FEPASA, reeks 2000.

Meterspurige E-Lok der FEPASA, Reihe 2000.

Metregauge E-Loc of the FEPASA, series 2000.


Metersporige E-loc van de FEPASA, reeks 2100.

Meterspurige E-Lok der FEPASA, Reihe 2100.

Metregauge E-Loc of the FEPASA, series 2100.


Metersporige E-Loc van de FEPASA in Brazilië. Heeft een vermogen van 2540 kW bij een bovenleidingspanning van 3000 V=. 

Meterspurige E-Lok der FEPASA, Reihe 2200. Hat eine Leistung von 2450 kW bei einer Fahrleitungsspannung von 3000 V=.

Metre-gauge E-Loc of the FEPASA in Brasil. This one has a 2540 kW output at 3000 V DC.


De bekende 'Russa' in FEPASA kleuren. Getekend door Peter Klarenbeek met draaistellen van Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 

Der "Russa" im FEPASA Farben. Gezeichnet von Peter Klarenbeek mit Drehgestellen von Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 

The welknown 'Russa' in FEPASA livery. Drawn by Peter Klarenbeek with bogies from Brian Clough (e-mail: bclough@bots.rrdepot.com ). 


FEPASA V8. 

FEPASA V8. 

FEPASA V8.


FEPASA serie 6350. De breedspoor variant van de FEPASA reeks 2100.

FEPASA Reihe 6350. Breitspurvariante der FEPASA Reihe 2100.

FEPASA series 6350. The broadgauge variant of the FEPASA 2100 series.


Een BB E-Loc van de FEPASA.

Eine BB E-Lok der FEPASA.

A FEPASA BB E-Loc.


FEPASA eerste en tweede klas rijtuig voor 1600 mm spoor.

FEPASA erste und zweite Klasse-Wagen für 1600 mm.

FEPASA first and second class coach for 1600 mm gauge.


FEPASA rijtuigen voor meterspoor. Van links naar rechts: baggagewagen, 1e klas (2e klas is identiek en niet afgebeeld), restaurantrijtuig, slaapwagen en een "sleeperette" (rijtuig met ligstoelen).

FEPASA Wagen für Meterspur. Von Links nach rechts: Gepächwagen, 1e Klasse (2e Klasse ist Identisch und nicht abgebildet), Restaurantwagen, Schlafwagen und ein "Sleeperette" (Wagen mit Liegestühlen).

FEPASA coaches for metregauge. From the left to the right a luggagecoach, 1st class (2nd class is identical and not shown), restaurantcoach, wagon lits (sleeping-car) and a "sleeperette" ( a coach with reclining seats).


MOGIANA (Companhia Mogiana de Estradas de Ferro / Mogiana Railway Company) 


MOGIANA rijtuigen voor meterspoor. Van links naar rechts: baggagewagen, 1e klas (2e klas is identiek en niet afgebeeld), restaurantrijtuig, slaapwagen en een "sleeperette" (rijtuig met ligstoelen).

MOGIANA Wagen für Meterspur. Von Links nach rechts: Gepächwagen, 1e Klasse (2e Klasse ist Identisch und nicht abgebildet), Restaurantwagen, Schlafwagen und ein "Sleeperette" (Wagen mit Liegestühlen).

MOGIANA coaches for metregauge. From the left to the right a luggagecoach, 1st class (2nd class is identical and not shown), restaurantcoach, wagon lits (sleeping-car) and a "sleeperette" ( a coach with reclining seats).


RFFSA (Rede Ferroviária Federal SA / Federal Railways)


English Electric, maar nu in de kleuren van de RFFSA. Draaistellen van Hans van der Want. Getekend door Peter Klarenbeek. 

English Electric, aber jetzt im RFFSA Farbenkleid. Drehgestelle von Hans van der Want. Gezeichnet von durch Peter Klarenbeek.

English Electric, but now in RFFSA colours. Bogies from Hans van der Want. Drawn by Peter Klarenbeek.


English Electric. Drawn by Hans van der Want.


De bekende V8 nu in de kleuren van de RFFSA.

Die bekannte V8 im Farbenkleid der RFFSA.

The wellknown V8 now in RFFSA colours.


RFFSA Ganz-Mavag DMU gekocht in 1973. Reden op de route Rio – São Paulo. Ze werden gelijk “Trem Hungaro” genoemd door de reizigers. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

RFFSA Ganz-Mavag DMU gekauft in 1973. Fuhr auf den Strecke Rio – São Paulo. Sie wurden gleich “Trem Hungaro” genannt durch den Reisenden. Gezeichnet worden durch  Luiz Faria de Carvalho.

RFFSA Ganz-Mavag DMU bought in 1973. Ran on the Rio – São Paulo route. They were promptly called “Trem Hungaro” by the customers. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


RFFSA “Gualixo” treinstel. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

RFFSA “Gualixo” Triebzug. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

RFFSA “Gualixo” EMU. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


RFFSA GE G12 series 4100 and 4200. Drawn by Hans van der Want


RFFSA ALCO RS1 series 7000. Drawn by Hans van der Want


RFFSA ALCO RS3. Drawn by Hans van der Want


VFRGS (Viação Ferrea Rio Grande do Sul - Rio Grande do Sul Railway)


Garrat

Pullman 1st class

Pullman Restaurant

Pullman sleeper

Mail / baggage

 

 

“Trem Farroupilha”, een luxe nachttrein uit het begin van de jaren dertig die reed van Porto Alegre (provinciehoofdstad van Rio Grande do Sul) naar Santa Maria (een belangrijke landbouwstad) halverwege richting de Argentijnse grens. Garrat: oorspronkelijke tekening van Juan Mompean. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

“Trem Farroupilha”, Von eine luxuriöse Nachtzug aus der dreiziger Jahre der zwischen Porto Alegre (Hauptstadt des Landes Rio Grande do Sul) und Santa Maria (eine bedeutende Landwirtschaftstadt) halbwegs dem Argentinischen Grenze führ. Garrat: Ursprungliche Zeichnung von Juan Mompean. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

“Trem Farroupilha”, a luxury night train which run from the early thirties between Porto Alegre – Capital of the State – to Santa Maria, an important agricultural centre halfway to the Argentinian border. Garrat: original drawing of Juan Mompean. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


“Trem Minuano”, reed op verschillende routes in de provincie Rio Grande do Sul, het langste traject was Porto Alegre – Uruguaiana, op de oevers van de Uruguai Rivier, Braziliaanse-Argentijnse grens. Getekend door Luiz Faria de Carvalho.

“Trem Minuano”, führ auf verschiedene Strecken im Landes Rio Grande do Sul, am längsten der Strecke Porto Alegre – Uruguaiana, am Ufer des Uruguai Flußes, Brasilianische-Argentinische Grenze. Gezeichnet worden durch Luiz Faria de Carvalho.

“Trem Minuano”, Run on several routes in Rio Grande do Sul State, the longest being Porto Alegre – Uruguaiana, in the banks of the Uruguai River, Brasil-Argentina border. Drawn by Luiz Faria de Carvalho.


*** Alle tekeningen zijn voor privé, géén commercieel gebruik. Als je de tekeningen anders dan in de screensaver wilt gebruiken of deze wilt veranderen, stuur een e-mail s.v.p. 

*** Alle Zeichnungen sind für private, nicht kommerzielle Nutzungfreigegeben. Wenn Sie diese Bilder irgendwo anders, als auf Ihrem eigenen Bildschirmschoner nutzen wollen oder die Zeichnungen verändern möchten, senden Sie mir bitte vorher eine E-mail.

*** All pictures are for private, non commercial use. If you like to use them other than in the screensaver or like to modify them, please do e-mail me. 

Pagina einde / Page end